Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
Menighedsråd
     Tostrup
         Dagsordener
         Div.
         Referater
     Roum
     Hvam
     Fælles dagsorden
     Fælles referater
     Udvalg
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Menighedsrådet 2016 -2020 Tostrup

Formand:
Søren Kastberg
Rolighedsvej 1A
9632 Møldrup
Tlf.: 2078 0288, e-mail: s-kastberg@fibermail.dk
 
Næstformand:
Kirsten Sigaard Meincke
Tingvej 57
9632 Møldrup
Tlf. : 2071 7097, e-mail: kime@tjele.com
 
Kasserer/sekretær:
Lene Marie Sørensen
Nørdamvej 21
9632 Møldrup
Tlf. : 4252 1966, e-mail: lene.marie.s@gmail.com
 
 
Kontaktperson:
Eva Myrthue
Kallestrupvej 83
9632 Møldrup
Tlf.: 404 0520, e-mail: evamytue5@gmail.com
 
Menigt medlem:
Hans Nielsen
Tingvej 65
9632 Møldrup
Tlf.: 2633 8080, e-mail: hkn@enlyside.dk
 
Menigt medlem:
Michael Michaelsen
Tingvej 60
9632 Møldrup
Tlf.: 2014 9444, e-mail: tingvej60@gmail.com
 
Suppleant:
Niels Martin Poulsen
Rugvænget 11
9632 Møldrup
Tlf.: 8669 1958, e-mail: gislum@city.dk
 
Vibeke Christiansen
Søndergade 4 st.
9632 Møldrup
Tlf.: 5050 5473, e-mail: vibsen4@gmail.com
 
Poul Erik Trie Pedersen
Ahornvej 33
9632 Møldrup
Tlf.: 2274 6919, e-mail: poultrier@fiberpost.dk
 
Kirkeværge:
Thorben Jensen
Søndergade 45
9632 Møldrup
Tlf.: 2943 6746, e-mail: Thorbenkj@live.dk
 
 
IT ansvarlig (webmaster)
Sognepræst Anna Bank Jeppesen