Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
Menighedsråd
     Tostrup
     Roum
     Hvam
     Fælles dagsorden
     Fælles referater
     Udvalg
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Menighedsrådsmøder

Tostrup:

11.01 kl. 19.00
20.01 kl 19.00
10.04 kl 19.00

Roum

16.01 kl 14.00

Hvam

09.01 kl 19.00
06.02 kl 19.00
06.03 kl. 19.00
03.04 kl. 19.00