Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
Menighedsråd
Konfirmander
     Velkomstbrev
     Konfirmationsdatoer
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Konfirmander

I Tostrup, Roum og Hvam sogne foregår konfirmandforberedelse i Tostrup præstegård, af Sognepræsten Anna Bank Jeppesen.

Konfirmandforberedelse er et tilbud til elever i 7. klasse som ønsker at blive konfirmeret eller som ønsker at finde ud af om de vil konfirmeres. Det er ikke et krav at man skal konfirmeres efter konfirmandforberedelsen.