Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
Menighedsråd
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Voksenkor

 

Voksenkoret i Tostrup-Roum kirker kalder sig "Kirkeuglerne".

Koret består i dag af 30 sangglade og gemytlige gode mænd og dejlige damer mellem 21 og 75 år.

Menighedsrådene har nedsat et fælles korudvalg, der sammen med organist og kirkesanger varetager korets praktiske opgaver.

"Kirkeuglerne" beriger jævnligt sognenes gudstjenester ved højtider, samt ved musikgudstjenester, bla. julemusikgudstjenesten "De 9 Læsninger" og påskemusikgudstjenesten "De 7 Korsord".  Korets repertoire er klassisk, rytmisk, nyt, gammelt og alt der imellem. Vi inviterer gerne proff. musikere til at komme og hjælpe os... f.eks. cello, contrabas, guitar og trommer.

Du kan se flere billeder fra kirkeuglernes medvirken under "Afholdte arrangementer".

Koret øver hver onsdag aften kl. 19.00 - 21.15 i konfirmandstuen ved Tostrup præstegaard, Tingvej 80, V. Tostrup, 9632 Møldrup. Vi starter med at varme krop og stemme op, og få humøret i top. Så lærer vi nye sange og finpudser gamle, og undervejs styrker vi os på en kop kaffe og lidt hjemmebag. Som regel har vi også lidt vi skal snarke om - vores kalender, en fælles koncert-tur, en fest eller andet.

Koret er åbent for alle i og udenfor sognet der har glæde ved at synge, samt et åbent sind.

Nye medlemmer optages altid gerne! Det bedste tidspunkt at begynde i koret er, når en ny øveperiode starter. Det sker efter sommerferie, jul og påske. Man skal ikke kunne noder, men have evnen til at lære på øret. Der er ikke optagelsesprøve, men hvis du er i tvivl om du kan synge i kor, kan korlederen høre din stemme inden vi starter. Du er meget velkommen til at komme og kigge en gang eller to, hvis du lige vil se, om det er noget for dig.  Du kan ringe til et af korudvalgs medlem Kirsten 20717097 for flere oplysninger.