Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
     "Sognet"
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
Menighedsråd
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Kirkebladet

Kirkebladet "Sognet" udkommer 4 gange årligt, nemlig omkring 1. december, 1. marts, 1. juni, 1. august.
Kirkebladet kan ses her på siden i PDF-format ved at trykke på ikonet.

Redaktion:
 
Anna Bank Jeppesen    Tlf: 4024 1944
Svend Høgh                  Tlf.:  2659 5494
Lene Marie Sørensen   Tlf. 4262 1966
Birthe Jensen               Tlf.: 3022 5233
Carsten Thulstrup