Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
Menighedsråd
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
     Tostrup
     Roum
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Roum Kirke

 
Roum kirke er en af de mange kvadrestenskirker, der i 1200-tallet blev bygget i Danmark. Præcis hvornår eller af hvem vides ikke.
 
Kirkens kor og skib og den nederste del at tårnet er bygget af smukke granitkvadre, som er firkantede, tilhuggede natursten.
 
Resten af tårnet og våbenhuset er opført i munkesten, der er store middelalder-mursten.

"Kvindedøren" mod nord er tilmuret.  

Udenfor har stenhuggeren kælet for detaljerne. 

 På sydmuren lige til højre for våbenhuset er indsat en kvadersten, udhugget som et skakbræt og til venstre for våbenhuset et flot mandshoved.
 
På tårnets vestvendte mur ser man en sten med en udhugget fisk, og til højre på samme sten ser man den korsfæstede Kristus.
Muligvis er fisken her det gamle oldkirkelige Kristus-symbol (fisk på græsk: icthys=forkortelse for Jesus kristus, guds søn og vor  frelser)
  
 
Kirkeklokken i det ret snævre tårn mod vest er omstøbt i 1899 og har indskriften: "Kalder på gammel og på ung og på sjælen træt og tung før den evige hvile"
Der er i 2008 installeret automatisk ringning.
 
Indgangsdøren inde i våbenhuset er lavet af tre brede, tykke egeplanker. Årstallet 1704 angiver formentlig et reparationsår.
 
Rundbuen, som er et romantisk stiltræk, aer vi i vinduernes form i koret og i korbuen, der forbinder kor og skib. Korbuen har en meget smuk profileret gesims.  
 
 
 
Omkring reformationen (1530´erne) blev den store døbefont nok rykket fra sin oprindelige plads ved indgangen til den nuværende og bedre placering i korbuen. Den er uden de store ornamenter, men vældig, rund og moderlig som godt udtryk for den genfødsel ved vand og Helligånd, som finder sted i
dåben.  
 
 
 
 
 
Prædikestolen er et pænt snedkerarbejde, hvorpå der står "Chresten Ibsens AS 1592"
 
Den og altertavlen har været genstand - eller offer- for talrige forbedringer, alt efter hvordan tidens smag nu var ud i farver og staffering (pynt), men en restaurering i 1944 afdækkede de oprindelige farver, som vi ser nu.
 
Prædikestolen har i de store felter de fire evangelister: Mattæus, Markus, Lukas og johannes med deres tilhørende symboler: henholdsvis engel, løve, okse og ørn.
 
Foroven læser vi ordet fra Lukas 11,28: "Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det".  En løfterig formaning! 

Under evangelist-billederne står på latin "jeg er den gode hyrde" (Johannes 10,11) og "Guds ord [ord]  bliver evindelig" (Esajas 40,8), foruden en trejde indskrift, som er uoversættelig på grund af den dårlige latin.  

   I 1964 kunne kirkens orgel fra 1929 ikke mere, og blev derfor udskiftet til et Frobenius-orgel.

I 2006 blev orglet renoveret og blev udbygget med pedal, Pedalkobbel og Subbas 16´ 
 
Den smukke barokke altertavle er formentlig også fra 1592, skænket af samme glade giver.  

Den har været udsat for en grovhændet "forbedring" i 1849, hvor den daværende ejer fra Naundrup mølle Jens Jensen lod de gamle billeder overmale. I stedet blev indsat et lærredsmaleri af en ensom Kristus ved nadverbordet. Dette billede hænger nu i skibet.

  
I 1944 blev den gamle altertavle med Kristus i selvskab med disciplene afdækket. Topfelternes oprindelige billeder af Jesu korsfæstelse og af hans opstandelse er ligeledes kommet til hæder og ære.
 
Altertavlen er en således katekismus-tavle, fordi den meddeler trosbekendelsen og de 10 bud. Det trøsterige løfte fra jesus: "Den, som
 
kommer til mig, vil jeg ingenlunde støde bort" (Johannes 6,37).
   
Alterbordet er dækket af et panelværk med portalfelter. De to gamle bænke i koret er  fra 1665.
 
Kirken har 85 siddepladser.
 
Roum kirke
Roumvej 13
Roum
9632 Møldrup