Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
     Fødsel
     Navngivning
     Konfirmation
     Vielse
     Dødsfald
     Dåb
     Gravsted - pasning
Menighedsråd
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Fødsel

 

Kære forældre – til lykke med jeres barn. Her følge en enkel vejledning. I kan læse mere på borger.dk
 
Ægtepar
Hvis I er gift med hinanden, så registreres barnets fødsel automatisk på baggrund af jordemoderens anmeldelse til bopælssognet. I skal derfor ikke foretage jer noget.
Hvis fødslen foregik uden jordemoders medvirken, skal fødslen dog anmeldes til sognet. Find blanketten på www.personregistrering.dk.

 
Ugifte – fraskilte
Indtil 14 dage efter fødslen kan der indgives en omsorgs- og ansvarserklæring til bopælssognet, så barnets fader kan blive registreret. Erklæringen skal udfyldes digitalt på borger.dk, medmindre særlige forhold taler for andet.
NB! Sognet kan kun registrere omsorgs- og ansvarserklæring i de første 14 dage efter fødslen. Har sognet ikke modtaget erklæringen, orienterer vi Statsforvaltningen.
Hvis fødslen er sket uden jordemoders medvirken, skal fødslen anmeldes til sognet samtidig med omsorgs- og ansvarserklæringen.