Forsiden
Kalender
Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer
Nyhedsbrev
Kirkebladet
Sognepræsten
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
     Fødsel
     Navngivning
     Konfirmation
     Vielse
     Dødsfald
     Dåb
     Gravsted - pasning
Menighedsråd
Konfirmation 2017
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Fødsel

 

Kære forældre – til lykke med jeres barn. Her følge en enkel vejledning, der dækker de flestes behov i Tostrup og Roum sogne.
Ægtepar
Hvis I er gift med hinanden, så registreres barnets fødsel automatisk på baggrund af jordemoderens anmeldelse til bopælssognet. I skal derfor ikke foretage jer noget.
Hvis fødslen foregik uden jordemoders medvirken, skal fødslen dog anmeldes til sognet. Blanket til fødselsanmeldelse findes på www.personregistrering.dk
 
Ugifte – fraskilte
Indtil 14 dage efter fødslen kan der indgives en omsorgs- og ansvarserklæring til bopælssognet, så barnets fader kan blive registreret. Erklæringen findes på www.personregistrering.dk. Der er tre muligheder:
1.       PERSONLIGT. Forældrene kan møde op i Tostrup Præstegård og underskrive erklæringen foran præsten eller præstesekretæren.
2.       VIDNER. Erklæringen kan underskrives foran to vidner [venner, familie, naboer]. Det er vigtigt, at de fire underskrifter er dateret med den samme dato. Bagefter skal erklæringen afleveres i Tostrup Præstegård, enten personligt eller sendes med posten.
3.       DIGITALT. Erklæringen kan udfyldes og signeres med digital signatur/NemId. Det kræver at begge forældre har digital signatur / NemId.
NB! Sognet kan kun registrere omsorgs- og ansvarserklæring i de første 14 dage efter fødslen. Har sognet ikke modtaget erklæringen, orienterer vi Statsforvaltningen.
Hvis fødslen er sket uden jordemoders medvirken, skal fødslen anmeldes til sognet samtidig med omsorgs- og ansvarserklæringen.
Erklæringer afleveres i Præstegården eller sendes:
Sognepræsten
Tingvej 80, Tostrup.
9632 Møldrup