Velkommen
Gudstjenester
Kommende arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
     Fødsel
     Navngivning
     Konfirmation
     Vielse
     Dødsfald
     Dåb
     Gravsted - pasning
Menighedsråd
Minikonfirmander 2018
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Fødsel

 

Kære forældre – til lykke med jeres barn. Her følge en enkel vejledning. I kan læse mere på borger.dk
 
Ægtepar
Hvis I er gift med hinanden, så registreres barnets fødsel automatisk på baggrund af jordemoderens anmeldelse til bopælssognet. I skal derfor ikke foretage jer noget.
Hvis fødslen foregik uden jordemoders medvirken, skal fødslen dog anmeldes til sognet. Find blanketten på www.personregistrering.dk.

 
Ugifte – fraskilte
Indtil 14 dage efter fødslen kan der indgives en omsorgs- og ansvarserklæring til bopælssognet, så barnets fader kan blive registreret. Erklæringen skal udfyldes digitalt på borger.dk, medmindre særlige forhold taler for andet.
NB! Sognet kan kun registrere omsorgs- og ansvarserklæring i de første 14 dage efter fødslen. Har sognet ikke modtaget erklæringen, orienterer vi Statsforvaltningen.
Hvis fødslen er sket uden jordemoders medvirken, skal fødslen anmeldes til sognet samtidig med omsorgs- og ansvarserklæringen.