Velkommen
Gudstjenester
Kommende arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
     Fødsel
     Navngivning
     Konfirmation
     Vielse
     Dødsfald
     Dåb
     Gravsted - pasning
Menighedsråd
Minikonfirmander 2018
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Navngivning

Inden barnet er 6 måneder, skal det have et navn. Det sker i forbindelse med dåb eller navngivning. Ved navngivning rettes henvendelse til præsten og en blanket skal udfyldes og underskrives.