Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
     Fødsel
     Navngivning
     Konfirmation
     Vielse
     Dødsfald
     Dåb
     Gravsted - pasning
Menighedsråd
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Navngivning

Inden barnet er 6 måneder, skal det have et navn. Det sker i forbindelse med dåb eller navngivning. Ved navngivning rettes henvendelse til præsten og en blanket skal udfyldes og underskrives.