Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
     Kirkesanger
     Gravere
     Organist
Hvad nu ved....
Menighedsråd
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Gravere

Tostrup:

Graver Lars Iversen
Tlf 4094 2179, E-Mail: iversen.roum@live.dk
 
Gravermedhjælper Annette Sømod
Tlf 4243 4415, E-Mail: annette@somod.dk

Roum:

Graver Lene Yde
Tlf 2714 1621, E-Mail: roumkirke@gmail.com
 

Hvam:

Graver Peter Knudsen
Tlf 2442 0114