Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
     Fødsel
     Navngivning
     Konfirmation
     Vielse
     Dødsfald
     Dåb
     Gravsted - pasning
Menighedsråd
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Konfirmation

I Tostrup og Roum sogne har vi konfirmation Store Bededag og den efterfølgende søndag således at vi det ene år har konfirmation i Tostrup Store Bededag og i Roum den efterfølgende søndag, og året efter er det vendt rundt.
 
Men for at blive konfirmeret er der tre ting, der skal være opfyldt ifølge "Kongelig Anordning om konfirmation af 2.12.1989":

"Adgang til at blive konfirmeret har enhver,

1. der er døbt med den kristne dåb
2. har modtaget forberedelse til konfirmation og
3. er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjenester."

ad. 1 Konfirmation betyder "bekræftelse" . Det, der bekræftes er dåben, og det er Gud der bekræfter! Vi siger sådan set bare "ja tak!" og tager imod som man modtager en gave.
Har du endnu ikke besluttet dig for at blive konfirmeret, er du velkommen til at deltage i forberedelsen og beslutte dig senere. det er altid lettere at beslutte sig, når man kender og ved noget mere.
Er man ikke blevet døbt, kan man enten vælge at blive det i løbet af forberedelsestiden, når man føler sig klar til det - eller man kan på den dag hvor de andre bliver konfirmeret i stedet lade sig døbe, hvilket er både smukt og meningsfuldt, idet det jo er dåben vi fejrer i konfirmationen!

ad. 2 Der er mødepligt til konfirmationsforberedelsen - det gælder både morgentimer, udflugter, mv. Er man forhindret på grund af sygdom, skal præsten have telefonisk besked eller en underskrevet seddel fra forældrene. Tandlægebesøg og lignende må ikke lægges i konfirmandtiden.

ad. 3 Fortrolighed med den kristne børnelærdom får konfirmanderne bl.a. i konfirmandstuen. Fortrolighed med folkekirkens gudstjenester får man ved at gå i kirke . For at fornemme kirkeårets gang er én gang om måneden passende. Fra tid til anden vil der være særlige gudstjenester for og/eller med konfirmanderne, - dem vil I høre nærmere om.
Det er altafgørende, at I forældre bakker op om jeres barns konfirmandforberedelse - både det, der foregår i konfirmandstuen og ikke mindst gudstjenesterne (I behøver jo ikke sidde på samme bænk!)