Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
     Fødsel
     Navngivning
     Konfirmation
     Vielse
     Dødsfald
     Dåb
     Gravsted - pasning
Menighedsråd
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Vielse

Tidspunket for vielse aftales med præsten. Inden vielsen skal en prøveattest rekvideres fra kommunen. En prøveattest er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen. I god tid inden vielsen aftales et møde, hvor præst og brudefolk taler om ægteskab og bryllup og får alle detaljer på plads vedrørende salmer og musik. Er der et ønske om særlige stykker på orglet, skal organisten have ekstra tid til forberedelse. Til mødet medbringes også dåbs- eller navne-attester.