Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
     Fødsel
     Navngivning
     Konfirmation
     Vielse
     Dødsfald
     Dåb
     Gravsted - pasning
Menighedsråd
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Dødsfald

Efter dødsfald skal der foretages enten bisættelse (den afdøde skal brændes) eller en begravelse ( den afdøde jordfæstes). Efter senest 2 hverdage skal dødsfaldet meddeles præsten og en aftale laves med hensyn til begravelse eller bisættelse. Et bedemandsfirma kan anvendes til de praktiske detaljer. Forud for begravelse og bisættelse mødes præst og pårørende til en samtale om den afdøde, om begravelses-gudstjenesten og der aftales salmer.