Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
     Kirkesanger
     Gravere
     Organist
Hvad nu ved....
Menighedsråd
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Kirkesanger

Tostrup og Roum kirker:
 
Der benyttes pt. vikarer.
 

Hvam Kirke:

Dines Jensen
Tlf.: 2212 9096