Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
     Fødsel
     Navngivning
     Konfirmation
     Vielse
     Dødsfald
     Dåb
     Gravsted - pasning
Menighedsråd
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Dåb

Kære forældre – til lykke med jeres barn!

Ønsker I jeres barn døbt i Tostrup, Roum eller Hvam Kirke aftales dåbsdagen med præsten, tlf. 86 69 10 03 eller anher@km.dk.
Dåb foregår fortrinsvis om søndagen til den almindelige gudstjeneste. I kan se, hvornår der er gudstjeneste i kirkerne på sogn.dk.
Dog er der mulighed for lørdagsdåb i Tostrup på enkelte lørdage: I første halvår af 2018 er der lørdagsdåb d. 10. marts og 2. juni.
Inden dåben mødes forældre og præst og taler sammen om dåben, gudstjenesten og barnets navn.
Der skal indskrives 2 – 5 faddere. De skal have opnået konfirmationsalder og være døbt med kristen dåb, men behøver ikke nødvendigvis at være medlemmer af folkekirken.
Navne og adresser på faddere meddeles præsten ved dåbssamtalen.