Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
Menighedsråd
     Tostrup
     Roum
         Dagsordener
         Referater
         Div.
     Hvam
     Fælles dagsorden
     Fælles referater
     Udvalg
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Menighedsrådet 2016 -2020 Roum

Formand:
Birthe Jensen 
Naudrupvej 13, Roum
9632 Møldrup
Tlf.: 3022 5233, e-mail: birthedines@live.dk
 
Næstformand:
Svend Høgh
Skravad-Møllevej 12, Roum
Tlf. 2659 5494 , e-mail: svendhoegh@privat.dk
 
Kasserer:
Elin Nielsen
Lundvej 21, Lund
9632 Møldrup
Tlf. :9854 6266, e-mail: Elin-kp@mail.dk
 
Sekrtær:
Sognepræst Robert Landeværn Ryholt
Tingvej 80, Tostrup
Tlf. :8669 1003, e-mail: rlr@km.dk
 
Kontaktperson:
Jytte Laursen
Skårupvej 72
9500 Hobro
Tlf.:  2395 6240, e-mail: hojgaarden@hotmail.dk

Kirkeværge:
Alice Petersen
Nygade 3 
9632  Møldrup
Tlf.: 8669 1905, e-mail: maxP@fibermail.dk
  
 
Suppleant:
Laila Nedergård
Halesøvej 3, Roum
9632  Møldrup
 
Lars Iversen
Halesøvej 1, Roum
9632 Møldrup
Tlf. 4094 2179 e-mail: iversen.roum@live.dk
 
 
IT ansvarlig (webmaster)
Sognepræst Anna Bank Jeppesen
 
Alle møder afholdes kl. 19,00 i konfirmandstuen i Tostrup.