Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
Menighedsråd
     Tostrup
     Roum
     Hvam
     Fælles dagsorden
     Fælles referater
     Udvalg
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Udvalg 2017 -2020

 
Kirkebladsudvalg:
Birthe Jensen
Jytte Laursen
Kirsten Meincke
Lene Marie Sørensen
Svend Høgh 
 
Kirkegårdsudvalg Roum:
Menighedsrådet
 
Kirkegårdsudvalg Tostrup:
Menighedsrådet
 
Korudvalg:
 
 
Præstegårdsudvalg:
Elin Nielsen
Hans Nielsen 
Micahel Michaelsen
Svend Høgh
 
Aktivitetsudvalg:
Alice Petersen
Birthe Jensen
Jytte Laursen
Kirsten Meincke