Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
Menighedsråd
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Gudstjeneste på Toftegården

Der er gudstjeneste i lige uger.

Ændring: pr. 1. juni 2017 er der gudstjeneste onsdag i ulige uger.