Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
     Fødsel
     Navngivning
     Konfirmation
     Vielse
     Dødsfald
     Dåb
     Gravsted - pasning
Menighedsråd
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Pasningsaftale

Aftale om pasning af gravsted aftales med Graver.

Graver (Tostrup): Lars Iversen tlf. 9854 6812 og 4094 2179

Graver ( Roum):  Lene Yde tlf. 2714 1621